Zimski uvjeti
Asfaltiranje Opatija
Bojanje ulične signalizacije
Čistač ceste
Ralica
Uklanjanje staroga sloja asfalta
Uklanjanje balvana
Utovar sol
Vozni park
Skidanje asfalta
Izgradnja zid
Asfaltiranje - Opatija
Asfaltiranje Ljubljanske ulice