Kontakti

CESTE-RIJEKA d.o.o.

za građenje i održavanje cestaIndustrijska zona,
 Kukuljanovo 377

51227 Kukuljanovo

tel. +385 51 341-054

fax. +385 51 341-057
[email protected]
www.ceste-rijeka.hr
 
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod br.T-01/3126-2; MBS 040108120
Poslovna banka: Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
Žiro račun broj: 2402006-1100381517; IBAN: HR3224020061100381517
Temeljni kapital društva iznosi 2.794.000,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Ukupan broj udjela: 12.700
OIB: 01371628232

Uprava:
Danijel Šostarec, dipl.iur. - predsjednik uprave

Goran Spoja, dipl.ing.građ. - član uprave

Zoran Zbašnik, dipl.oec. - član uprave

Društvo je u većinskom privatnom vlasništvu.