O nama

Društvo CESTE-RIJEKA d.o.o. je specijalizirano i opremljeno za radove održavanja i građenja cesta.
Uprava društva se nalazi na adresi Industrijska zona, 
Kukuljanovo 377,
51227 Kukuljanovo.

Društvo je u većinskom privatnom vlasništvu.

Ceste Rijeka - Intervencija

CESTE-RIJEKA d.o.o. je po svojoj organizacijskoj strukturi podijeljeno na tri sektora:


 • Sektor za građenje i održavanje cesta,

 • Sektor za financije računovodstvo i komercijalne poslove,

 • Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove. Na čelu društva nalazi se Uprava.

Stručno - operativna djelatnost društva vrši se kroz Sektor za građenje i održavanje cesta. Sektor je organizacijski podijeljen u tri odjela:

 • Odjel za ceste,

 • Odjel vozno-strojni park,

 • Odjel tehničkih poslova.

Izravna operativna aktivnost društva vrši se kroz Odjel za ceste. Strukturu odjela čini pet radnih jedinica:

 • RJ Rijeka,

 • RJ Delnice,

 • RJ Crikvenica,

 • RJ Građenje,

 • RJ Ophodnja cesta.

Svaka od nadcestarija u svom sastavu ima dvije do tri cestarije kao najniže operativno-organizacijske jedinice.

Ovakvim ustrojem društva pokrivena je cjelokupna mreža državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije, pa je isto u mogućnosti:

 • osigurati neometan i siguran promet na javnim cestama,

 • obavještavati javnost o stanju na javnim cestama i načinu odvijanja prometa,

 • poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša;

Organizirano na ovaj način, društvo je sposobno izvršiti sve svoje ugovorne obveze vezane za građenje i održavanje cesta i održavanje prometa u zimskom periodu - zimsku službu.