Ophodnja cesta

Ophodnja javnih cesta obavlja se temeljem Pravila i tehničkih uvjetia za ophodnju javnih cesta (NN111/99), odnosno u skladu s Programom ophodnje i redovnim pregledom državnih cesta i objekata na području Primorsko-goranske županije izrađenom od Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Ispostava Rijeka, te Programom ophodnje i redovnog pregleda županijskih i lokalnih cesta donesenom od Županijske uprave za ceste primorsko-goranske županije, Rijeka.

Ophodnja cesta se obavlja radi nadziranja prohodnosti i uporabnosti cesta za siguran promet.